Podmínky garance odborných kurzů

Asociace nabízí garantování kurzů všem zájemcům na základě těchto podmínek:

 • podání žádosti obsahující název kurzu, datum konání, lektora kurzu (min. 2 měsíce před datem zahájení)
  Žádost ke stažení zde.
 • poskytnutí anotace obsahu kurzu (součást žádosti)
 • poskytnutí profesního životopisu lektorů (součást žádosti)
 • dodatečné uhrazení stanovené částky 2 % z kurzovného každého účastníka
 • podpis Etického kodexu ČAA

Rada asociace si může vyžádat další informace, popř. osobní rozhovor.

S žádostmi o garanci akce se prosím obracejte na emailovou adresu výboru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žádost bude projednána na nejbližším jednání výboru ČAA.

Výsledek bude sdělen žadateli společně s údaji potřebnými k převodu poplatku za garanci.

Garance odborného kurzu či semináře znamená, že ČAA zaručuje za odbornou úroveň kurzu.

 

 • základní principy muzikoterapie, muzikofiletiky, arteterapie, artefiletiky
 • hudba a rytmus jako prostředek kontaktu se svým tělem
 • barvy jako zdroj komunikace a hledání cesty k sobě a druhým
 • relaxace s živou hudbou, hra na djembe
 • rozvoj kreativity, relaxace, posilování vlastních zdrojů z pohledu biosyntézy

Od června 2016 běží výcvik ve skupinové psychoterapii, je již 4. výcvikovou komunitou ARTESUR. Otevíraný výcvik je sebezkušenostní částí komplexního vzdělávání SUR (Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii), na níž je možno navázat teoretickým a supervizním modulem. Tento výcvik je ve svém přístupu orientován hlubinně – dynamicky, což znamená, že lektoři pracují s představou existence nevědomí, jak v jedinci, tak i ve skupině, a také používají koncept přenosu a protipřenosu. Výcvik je vhodný pro všechny tvořivé a zvídavé zájemce nad 23 let s vysokoškolským i středoškolským vzděláním, zejména ty v pomáhajících profesích, tedy lékaře, psychology, pedagogy, sociální i zdravotní pracovníky a i výtvarníky.

Nabízíme vám dvouletý akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uplatnění arteterapie v rámci školských poradenských služeb a preventivně výchovné péče.

Kurz je určen pro široký okruh zájemců z řad pedagogických pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, pracovníci pedagogických poraden a speciálních pedagogických center, kteří mají speciální pedagogické vzdělání.

Dále je kurz určen všem zájemcům, kteří mohou arteterapii uplatnit v praxi.

Zahájení 18. běhu kurzu bude na začátku roku 2018 (osm víkendových setkání a dvě šestidenní prázdninová soustředění, 252 hodin).

V kurzu přednáší 19 nejzkušenějších lektorů, které v oboru arteterapie a artefiletiky působí.

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou spojenou s vypracováním písemné práce. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování arteterapeutického kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaném Českou arteterapeutickou asociací.

Bližší informace na http://www.huptych.cz. Zájemci pošlou jako přihlášku profesní životopis a motivační dopis nejpozději do 30. listopadu 2017 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka si vás dovoľuje pozvať na:

Vzdelávací cyklus v arteterapii u Beate Albrich Centrum pre rodinu Kvapka od jari roku 2017 otvára dva a pol ročný vzdelávací cyklus v arteterapii pod vedením Dipl. K.T. Beate Albrich.

Obsah: Vzdelávací cyklus je prevažne praktický a zážitkový. Prináša možnosť zažiť rôzne výtvarné materiály, ich terapeutický efekt a využitie pre arteterapeutickú prácu.

Název kurzu: výcvik Práce v hliněném poli® . Vedoucí kurzu: prof. Heinz Deuser. Datum a místo konání: 2014–2017 Praha.

Termíny víkendových bloků, otevřených i zájemcům mimo výcvikovou skupinu:  30. 6. - 2. 7. 2017 a 6. - 8. 10. 2017

 

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.