Časopis Arteterapie, č.34

Úvodní slovo

 

Milí čtenáři,
v tomto čísle přinášíme rozhovor s arteterapeutkou Janou Merhautovou. Domnívám se, že může být pro mnohé z Vás inspirací na Vaší cestě za arteterapií. Z rozhovoru vyzařuje nadšení a zápal pro tuto práci, který je podpořen cílevědomým vzděláváním v oboru. Proto ani není divu, že Jana Merhautová patří k nemnohým arteterapeutům, kteří mají soukromou praxi a zároveň se i dobře uživí, protože klientů má požehnaně. Ve své praxi léčí naše kolegyně i tak závažné problémy klientek, o kterých referuje v uváděných kazuistikách.

Několik článků je věnováno artefiletické a arteterapeutické práci s dětmi; stále se raduji nad kreativitou a nápaditostí arteterapeutů, kteří přicházejí s novými nápady a technikami ve své práci.

Také jsem potěšen, že můžeme tisknout první článek věnovaný taneční terapii. Je to překlad přednášky americké tanečně-pohybové psychoterapeutky Janet Kaylo, který byl přednesen na 2. mezinárodní konferenci expresivních terapií „Space for Art Therapies II“ v Praze. První vlaštovka, přesto doufám, že budeme dostávat další články z tohoto u nás zatím málo zmapovaného terapeutického přístupu.

V březnu v Olomouci proběhla již druhá mezinárodní konference expresivních terapií „Společný prostor 2014“. Je skvělé, že se můžeme setkávat s plejádou zahraničních lektorů a učit se od nich. V příštím čísle budeme nejzajímavější příspěvky z této konference publikovat.

Inspirativní čtení přeje

Miroslav Huptych

 

Obsah čísla

  • Úvodní slovo
  • TANEČNÍ TERAPIE:
      Taneční terapie v prostoru kreativních uměleckých terapií (Janet Kaylo)
  • ARTETERAPIE:
    • Arteterapie jako nástroj rozvoje sociální komunikace u dětí s Aspergerovým syndromem (Eva Mašínová) OTEVŘÍT
    • Prípadová štúdia LH – Arteterapia a psychosomatické ochorenie (Gabi Beuchert)
    • Využití arteterapie v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Kazuistika ( Mária Chládková)
    • Nechávám prostor vesmíru (Rozhovor s arteterapeutkou Janou Merhautovou) OTEVŘÍT
  • ARTEFILETIKA:
    • Artefiletika jako prostor pro uvědomování si sebe sama v kontextu okolního světa u dětí předškolního věku (Kateřina Krátká)
    • Ven z obrazu – techniky vtahující do hry tělo v práci se školní artefiletickou skupinou (Ondřej Bednář)
  • DRAMATERAPIE:
    • Evaluace dramaterapeutického procesu. II. Část (Milan Valenta a kolektiv)
  • MUZIKOTERAPIE:
    • Muzikofiletika (Svatava Drlíčková)
    • Edukační muzikoterapie v základní škole speciální (Dana Syslová)
  • ZÁVĚREM:
    • Malování se slečnou K. (František Kšajt)

Additional Info

  • Číslo: 34
  • Cena: 85,- Kč

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.