Nově vytvořená European Federation of Art Therapy: EFAT - viz  https://www.arttherapyfederation.eu/ - pořádá meeting pro arteterapeuty v rakouské Vídni. 
Tématem je “Speaking Through Art: Languages of Art Therapy in Europe” - přičemž jednacím jazykem je angličtina, zde se myslí jazyk jako komunikační znaky.
 
Zatímco obraz je univerzálním způsobem komunikace, jazyky, které používáme, se mohou lišit. Umělečtí terapeuti používají v Evropě různé jazyky a různé koncepty pro práci s obrazy v arteterapii.
Tato odborná výměna názorů a praktických zkušeností si klade za cíl prozkoumat univerzální a konkrétní, co je společné a co se liší v bohatství kultur, historie, kontextů a přístupů v arteterapii v Evropě.
Důraz je kladen na to, jak my, kreativní terapeuti, využíváme uměleckých procesů a obrazů v terapeutickém kontextu a terapeutických cílech. Jak přistupujeme k mentálním obrazům (metaforám) a těm, které jsou zachyceny uměleckými materiály? Jaký je vztah mezi procesem a produktem, vizuální a verbální?

Tyto otázky prozkoumáme řadou prezentací a workshopů pod vedením zkušených terapeutů z různých evropských zemí.
 
Hlásit se můžete na webu EFAT.